Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 10.04.2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 10.04.2019 pdf.

Zápisnica

Vyvesené: 15. 4. 2019

Zodpovedá: Róbert Bubnič

Späť