Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 16.09.2021

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 16.09.2021 pdf. (293.41 kB)

Zápisnica

Vyvesené: 16. 11. 2021

Zodpovedá: Róbert Bubnič

Späť