Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 24.02.2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 24.02.2020 pdf.

Vyvesené: 22. 5. 2020

Zodpovedá: Róbert Bubnič

Späť