Navigácia

Obsah

⚡️⚡️⚡️STUPAVSKÉ BLESKOVKY⚡️⚡️⚡️

Typ: ostatné
Stupavská para. Foto: Peter Kubička Stupavské bleskovky vám prinášajú informácie z diania v meste Stupava za uplynulý týždeň (17.04.2023 - 23.04.2023).

✅Mesto zahájilo prípravu strategických dokumentov Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stupava na roky 2023-2030 (KPSS) a Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2024 – 2030 (PHRSR) a to prvými, úvodnými stretnutiami riadiacich skupín a pracovných skupín k jednotlivým riešeným oblastiam. Stretnutia k PHRSR viedol Ing. Ľubomír Macák, koordinátor úlohy z Inštitútu priestorového plánovania, spoločnosti, ktorá bola vybraná na spracovanie PHRSR. Stretnutia ku KPSS viedla PhDr. Katarína Ikrényiová, koordinátorka úlohy na spracovanie KPSS.

✅Na mestskom úrade prebehlo zasadnutie komisií. Zasadali Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí a Komisia finančná.

✅V rámci výzvy na podávanie projektov z Fondu na podporu športu, mesto podalo projekt a uchádza sa o financie na rekonštrukciu a modernizáciu hádzanárskeho ihriska v areáli futbalového štadióna. Názov projektu: Stavebné úpravy športového ihriska v Stupave v celkovej sume 255 299,05 EUR. Spolufinancovanie zo strany mesta by bolo na úrovni 30% z uvedenej sumy, tzn. vo výške 76 600 EUR. Po úspešnej realizácii projektu by vzniklo multifunkčné ihrisko, určené pre viacero športov aj pre verejnosť. V rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy bol tiež podaný projekt na spolufinancovanie kultúrneho podujatia Dni zelá 2023 v Stupave.

✅Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave v spolupráci so Základnou školu kpt. J. Nálepku v Stupave zorganizovalo v doobedňajších hodinách v záhrade mestskej knižnice jarnú brigádu. V piatok do obeda prišli žiaci ZŠ pomôcť vyhrabať, pozametať a upratať Sedliacky dvor a okolie kultúrneho domu.

✅Do upratovania a skrášľovania Stupavy sa zapojili aj zamestnanci mestského úradu. Okrem úpravy okolia mestského úradu, upratovali aj v malom parku a v okolí ekocentra.

✅V kaštieľskom parku sa uskutočnil X. ročník pretekov modelov parníkov Stupavská para. Toto zaujímavé podujatie prilákalo okrem nadšencov, aj zvedavých okoloidúcich, či rodiny s deťmi, ktoré si nenechali ujsť jedinečnú príležitosť vidieť na jazierku v parku mnoho modelov lodí.

✅Ekocentrum Stupava pripravilo cez víkend pre návštevníkov Deň Zeme, počas ktorého sa vyrábal papier z tetrapaku, šili vrecká na okuliare, triedil odpad či zachraňovala planéta Zem. Nasledujúca sobota bude patriť od 11. 00 workshopu o trvalkových záhonoch, na ktorý si môžete priniesť na konzultáciu vlastné projekty. Pre deti je pripravená o 14.00 výroba kvetináčových panáčikov do záhrady a o 15.00  prechádzka parkom s prírodovedcom.

✅Verejnoprospešné služby Stupava okrem bežných činností, odštartovali sezónu kosenia, venovali sa aj oprave dopravného značenia, osadili nový smetný kôš a začali s lokálnymi opravami výtlkov na cestách.

✅Mestská polícia pomáhala záchrannej zdravotnej službe pri ošetrovaní pacienta, ktorý bol agresívny a napádal ošetrujúcich lekárov. Príslušníci polície vykonali asistenciu oddeleniu environmentálnej kriminality PZSR pri objasňovaní trestného činu. Riešili tiež rušenie nočného kľudu, objasňovali priestupky proti majetku a zabezpečovali bezpečný prechod detí cez priechody pre chodcov v ranných hodinách.

 


Vytvorené: 26. 4. 2023
Posledná aktualizácia: 17. 5. 2023 16:54
Autor: Mgr. Erika Piesecká