Navigácia

Obsah

⚡️⚡️⚡️STUPAVSKÉ BLESKOVKY⚡️⚡️⚡️

Typ: ostatné
Pracovná komisia k PHSR - Územný rozvoj a doprava Stupavské bleskovky vám prinášajú informácie z diania v meste Stupava za uplynulý týždeň (24.04.2023 - 01.05.2023).

✅Na objednávku mesta prebehol monitoring potenciálnych liahnisk komárov. Larvy komárov jarných druhov boli zatiaľ nájdené len na jednom mieste, pri zákrute hlavného ťahu do Borinky, zároveň boli aplikované granule BTI. Kalamitné druhy komárov zatiaľ nájdené neboli.

✅Zamestnanci úradu pripravovali podklady pre zasadnutie Mestskej rady, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 24.04.2023 na Mestskom úrade v Stupave.

✅Ekonomické oddelenie pripravuje záverečný účet mesta Stupava za rok 2022.

✅Minulý týždeň pokračovali zasadania dvoch pracovných skupín k Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2024-2030 a to pracovná skupina Územný rozvoj a doprava a pracovná skupina Šport, voľnočasové aktivity a turizmus. Týmto sa ukončili prvé stretnutia všetkých pracovných skupín, na ktorých sa definovali ciele, identifikovali sa kľúčové problémy, riešenia, silné a slabé stránky,  ale tiež príležitosti, resp. ohrozenia v jednotlivých oblastiach s cieľom zostavenia dotazníkového prieskumu, ktorý sa bude predkladať verejnosti.

✅V dňoch od 24.4. do 28.4. 2023 prebiehal v základnej škole zápis do 1. ročníka. Zápisu sa zúčastnilo 238 budúcich prváčikov, z toho 28 rodičov, požiadalo o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Budúci prváčikovia prešli pedagógmi zostaveným skríningom, ktorý bol zameraný na zistenie úrovne školských zručností.

✅Mestské kultúrne a informačné centrum pripravilo posledný víkend pre Stupavčanov hneď tri veľké podujatia. V sobotu si deti mohli zasúťažiť a zašportovať v rámci akcie Stupavská naháňačka. Poobedie v kaštieľskom parku naopak patrilo milovníkom vína a vinárom. Príjemné stretnutia, tradíciu a krásny folklórny program si mohli vychutnať návštevníci na podujatiach pri príležitosti stavania májov v Stupave a aj v Máste.

✅Ekocentrum Stupava pokračuje každú stredu v lektorovaných hodinách pre žiakov materských a základnej školy, v herničkách či pestovateľskom krúžku. Soboty sú venované programu pre verejnosť. Tá najbližšia, 6. mája, bude venovaná od 11.00 workshopu o výsadbe kvetinovej lúky. V ten istý čas vyrazia deti na prechádzku parkom s prírodovedkyňou, ktorá im porozpráva o vodných živočíchoch a pozrieme sa aj na to, aké bezstavovce žijú v okolí ekocentra. Poobedie od 13.00 bude venované fotografickému workshopu pre teenagerov.

✅Verejnoprospešné služby Stupava sa okrem bežných činností ako je vývoz odpadu, čistenie ulíc a chodníkov, či kosenie, venovali aj lokálnym opravám výtlkov, sadeniu kvetinovej výzdoby v centre alebo oprave verejného osvetlenia. Nechýbali ani pri príprave osadenia máje pri Sedliackom dvore.

✅Mestská polícia v súčinnosti s cudzineckou políciou riešila 5 migrantov zo Sýrie. Zadokumentovala dva vraky vozidiel, na ktoré bola umiestnená výzva na ich odstránenie. Príslušníci mestskej polície riešili tiež nelegálne uložený odpad, ale aj priestupky v statickej doprave, či zabezpečovali bezpečný prechod detí cez priechody pre chodcov v ranných hodinách.

 


Vytvorené: 3. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 17. 5. 2023 16:53
Autor: Mgr. Erika Piesecká