Navigácia

Obsah

⚡️⚡️⚡️STUPAVSKÉ BLESKOVKY⚡️⚡️⚡️

Typ: ostatné
Detská dopravná hliadka Stupavské bleskovky vám prinášajú informácie z diania v meste Stupava za uplynulý týždeň (15.05.2023 - 21.05.2023).

✅Minulú stredu sa stretnutím riadiacej skupiny začali 2. stretnutia k príprave a spracovaniu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2024 – 2030. Hlavnou témou zasadnutia bolo oboznámenie sa s výsledkami 1. stretnutí pracovných skupín, prediskutovanie výsledkov SWOT analýz a informácia o programe 2. stretnutí pracovných skupín, ktoré začínajú od tohto týždňa.

✅Bolo zahájené odovzdanie staveniska a podkladov firme RTA, s.r.o.,  ktorá je zhotoviteľ diela spevnených plôch a átria v základnej škole. V rámci úprav areálu základnej školy bude vybudovaný altánok, ale aj nájazdová rampa pre imobilných a projekt zahŕňa aj opravu a čiastočnú výmenu oplotenia areálu školy.

✅Mesto Stupava zverejnilo na svojej web stránke on-line dotazník k príprave Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stupava na obdobie 2023 – 2030. Cieľom dotazníka je zisťovanie potrieb, názorov a predkladanie návrhov na riešenie rozvoja sociálnych služieb v meste. Vyplnením dotazníka sa občania stanú spolutvorcami plánu na ďalšie obdobie. V tlačenej verzii bude dotazník doručený vybraným skupinám v meste (napr. klubu seniorov POHODA).

✅Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy pripravuje slávnostný obrad pre rodiny s deťmi pri príležitosti narodenia dieťaťa a jeho uvítania medzi občanmi mesta Stupava, ktorý sa bude konať 10. júna 2023 na Mestskom úrade Stupava. Prihlášky na tento obrad sa zasielali do mája 2023 pre deti narodené od 01.09.2022. Ak ste nezaregistrovali výzvu alebo zabudli na zaslanie prihlášky, prosím, napíšte mail na adresu: monika.vrabelova@stupava.sk, kde uvediete aj svoje telefónne číslo a budete následne kontaktovaní.

✅Mestské kultúrne a informačné centrum sa zapojilo do dobrovoľníckej aktivity Zelené dni, ktorú organizovalo Bratislavské dobrovoľnícke centrum. Do MKIC Stupava zavítali siedmi dobrovoľníci zo spoločnosti Dell Technologies, ktorí  pomohli ošetriť a vymaľovať drevenú konštrukciu Sedliackeho dvora.

✅V sobotu popoludní sa pri príležitosti nedávneho Dňa matiek konal v stupavskej synagóge koncert švédskej speváckej skupiny VIVA. Jedinečný a neopakovateľný umelecký zážitok ostal po koncerte vo všetkých prítomných, ktorí si prišli vypočuť krásne árie a melódie známych, ale aj menej známych skladateľov svetového mena.

✅Ekocentrum Stupava zorganizovalo ďalšiu spoznávaciu vychádzku na Vrchnú horu so zoológom, nechýbalo tvorenie z dreva alebo vlny, ani stretnutie so včelármi s ochutnávkou medu a výrobou sviečky. Pokračujú stretnutia so žiakmi základnej a materských škôl či pestovateľský krúžok. Budúci víkend bude ekocentrum otvorené v sobotu aj v nedeľu, čaká vás prírodovedné stretnutie s Jurajom Čačaným či zábavné aj tvorivé aktivity.  Požičať si môžete aj knihu, piknikovú deku alebo športové vybavenie.

✅Verejnoprospešné služby Stupava sa venovali lokálnym opravám výtlkov, orezom stromov či údržbe krovín a koseniu. Po výdatných dažďoch nechýbalo čistenie ciest od naplavenín a čistenie potoka, rovnako tak zasýpanie podplavených chodníkov tak, aby prechod po nich bol pohodlnejší.

✅Vodárne a kanalizácie Stupava okrem rutinných činností na ČOV a údržbových prác v rámci ich areálu, sa zaoberali aj riešením prípojky vody a kanalizácie pri projekte rozšírenia kapacít Materskej školy na Ružovej ulici. Pracovníci vodárni riešili aj problémy so zatopením čerpacej stanice v parku.

✅Mestská polícia pokračovala v rámci prevencie v prednáškach pre deti základnej školy.  „Detská dopravná hliadka“ si praktickými ukážkami vyskúšala rôzne dopravné situácie priamo v uliciach mesta. Okrem toho mestský policajti  riešili nelegálne uložený odpad, vrak vozidla, ale aj priestupky v statickej doprave, či bezpečný prechod detí v ranných hodinách pri škole.

✅Hasiči Stupava boli vyslaní k vyvrátenému stromu na Budovateľskej ulici, ktorý blokoval vozovku. Hasiči tiež zasahovali pri zadymení 12-poschodového bytového domu na ulici Janka Kráľa. Počas prieskumu došlo k identifikovaniu konkrétneho bytu, z ktorého sa šíril slabý zápach splodín horenia. V čase prítomnosti hasičských jednotiek požiar zistený nebol. Spoločné priestory bytového domu boli prirodzene odvetrané. Udalosť si nevyžiadala žiadne zranené a ani intoxikované osoby.


Vytvorené: 24. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 24. 5. 2023 10:21