Navigácia

Obsah

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

Typ: ostatné
Uvítanie detí do života Chcete sa s Vaším novonarodeným dieťatkom zúčastniť uvítacieho obradu? PRIHLÁSTE SA.

Milí rodičia novonarodených detí,

tradične pre Vás a Vaše deti organizujeme obrad slávnostného uvítania detí do života primátorom mesta.

Záujemcovia o účasť na obrade uvítania detí do života musia vyplniť prihlášku (podpísanú obidvomi rodičmi) a obratom ju poslať mailom na monika.vrabelova@stupava.sk alebo zaslať poštou na Mestský úrad Stupava, referát evidencie obyvateľov, Hlavná 1/24, 900 31  Stupava, prípadne osobne odovzdať v podateľni mestského úradu alebo vhodiť do schránky pri vchode do mestského úradu. Pred samotným konaním obradu záujemcom zašleme pozvánku.

Prihlášky na najbližší obrad určený pre deti narodené po 1.9.2022 je potrebné odovzdať do 17. apríla 2023. Najbližší slávnostný obrad Uvítania detí do života je plánovaný 10. júna 2023.

Podmienka zaradenia medzi záujemcov: trvalý pobyt matky aj dieťaťa v Stupave v deň narodenia dieťaťa (ktorý stále trvá).

Tlačivá nájdete na stránke mesta ako-vybavit/matrika/narodenie-dietata/, na podateľni Mestského úradu v Stupave, na referáte evidencie obyvateľov Mestského úradu Stupava a v Stupavských novinách č. 02-03/2023.

Rodičia novonarodených detí môžu prihlášky zasielať aj priebežne počas celého roka, nie je potrebné čakať až na zverejnenie výzvy.


Vytvorené: 16. 3. 2023
Posledná aktualizácia: 14. 4. 2023 8:26