Navigácia

Obsah

VLÁDOU SCHVÁLENÉ ZVÝŠENIE POPLATKOV ZA SKLÁDKOVANIE ODPADU POCÍTIME AJ MY

Typ: ostatné
1.1.2019 vstúpil do platnosti nový systém určovania výšky poplatkov za skládkovanie zmesového odpadu. Jednoducho povedané, čím viac budú obce triediť, tým budú mať poplatok nižší.

Od 1.1.2019 vstúpila do platnosti novela zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu na skládku. Vďaka novému systému bude suma, ktorú obce zaplatia za skládkovanie zmesového odpadu, závisieť od úrovne jeho vytriedenia. Poplatok za uloženie odpadu na skládku sa rozdelil na dve časti, a to základný poplatok za skládkovanie a zákonný poplatok.

„Cieľom návrhu nového zákona nie je vyberať čo najviac peňazí od obcí na poplatkoch za skládkovanie, ani obce trestať. Cieľom je motivovať obce a ich občanov, aby viac triedili,“ vysvetlil minister životného prostredia László Sólymos s tým, že suma sa bude v nasledujúcich troch rokoch postupne zvyšovať.

Zmenu pocítia najmä obce, v ktorých je miera triedenia odpadu veľmi nízka. Naopak obce, ktoré poctivo triedia, môžu mať poplatky nižšie ako doteraz. Ako uviedol minister ďalej, doterajšie poplatky v SR patrili medzi najnižšie v rámci celej Európskej únie, vďaka čomu sa zo Slovenska stala skládková veľmoc. Až 2/3 odpadu totiž končia na skládkach. Aby Slovensko splnilo recyklačné ciele únie, musí do roku 2035 znížiť skládkovanie pod 25% (momentálne je to cez 66%, kým priemer celej EÚ je 28%).

Na základe percenta vytriedených zložiek z komunálneho odpadu bude stanovený zákonný poplatok , ktorý sa započítava do výpočtu miestneho poplatku. Z dôvodu zvýšenia tohto poplatku sa zvýšia mestu náklady za uloženie komunálneho odpadu na skládku FCC Slovensko, Zohor, a to zhruba o 25 %.

Preto vyzývame obyvateľov Stupavy, aby sa snažili triediť viac ako doteraz, prípadne kto doteraz netriedil, aby sa do triedenia zapojil. Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 81, ods. 9, písm. d):

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Množstvo vytriedeného odpadu bude mať priamy dopad na náklady za uloženie odpadu na skládku a tým aj na výšku miestneho poplatku za komunálny odpad.

Zákonný poplatok sa bude v roku 2019 meniť v závislosti od percenta vytriedených zložiek z komunálneho a objemného odpadu  nasledovne:

Triedenie                            Rok 2019                   Rok 2020                      Rok 2021

Do 10 %                                  17 €/t                            26 €/t                             33 €/t    

10 – 20 %                                12 €/t                            24 €/t                             30 €/t

20 – 30 %                                10 €/t                            22 €/t                             27 €/t

30 – 40 %                                  8 €/t                            13 €/t                             22 €/t

 

Poplatok obci pre drobný stavebný odpad bude stanovený v roku 2019 v hodnote 7 €/t.

 

V roku 2018 to boli nasledovné hodnoty:

  • komunálny odpad: 30,54 €/t s DPH (základný poplatok) + 5,04 €/t (zákonný poplatok) = 35,58€/t
  • objemný odpad: 36,84 €/t s DPH (základný poplatok) + 5,04 €/t (zákonný poplatok ) = 41,88 €/t
  • drobný stavebný odpad: 22,80 €/t s DPH (základný poplatok) + 0,33 €/t (zákonný poplatok) = 23,13 €/t

 

V roku 2019 sú predpokladané nasledovné hodnoty:

  • komunálny odpad: 30,54 €/t s DPH (základný poplatok) + 12 €/t (zákonný poplatok ) = 42,54 €/t
  • objemný odpad: 36,84 €/t s DPH (základný poplatok) + 12 €/t (zákonný poplatok) = 48,84 €/t
  • drobný stavebný odpad: 22,80 €/t s DPH (základný poplatok) + 7 €/t (poplatok obci) = 29,8 €/t

Foto: FCC Slovensko, s.r.o.

 


Vytvorené: 2. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 3. 1. 2019 07:14
Autor: Admin dk