Navigácia

Obsah

Splátkový kalendár

Čo vybavíte?

Právnická alebo fyzická osoba môže požiadať o vypracovanie splátkového kalendára úhrady svojho záväzku voči mestu Stupava (napríklad dlžné nájomné, pokuta). Pri pokutách uložených v správnom konaní musí byť pokuta uhradená do 3 rokov od vykonateľnosti rozhodnutia.

Čo potrebujete?

Písomnú žiadosť, ktorá musí obsahovať:

  • meno žiadateľa, adresu, kontakt (telefónne číslo, e-mail)
  • návrh výšky splátky a doby splácania


U koho vybavíte?

Mgr. Helga Csalavová – právnik
telefón: 02/60 20 09 39
e-mail: helga.csalavova@stupava.sk