Navigácia

Obsah

INFORMÁCIE K PROCESU PRIJÍMANIA DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ZVONČEKOVEJ ULICI

Typ: ostatné
materská škola zvončeková K 1. septembru 2024 bude zriadená nová Materská škola na Zvončekovej ulici. Štvortriedna materská škola poskytne zázemie pre 92 detí. Viac informácií k procesu prijímania nájdete tu.
Nakoľko nová materská škola ešte nemá oficiálne webové sídlo, informácie k prijímaniu detí do MŠ Zvončeková budú uverejňované na webstránke mesta Stupava www.stupava.sk. Vyplnenú a podpísanú  Žiadosť o prijatie,  v prípade potreby aj Čestné vyhlásenie a Písomné vyhlásenie môžu rodičia priniesť priamo do materskej školy v termínoch: 6.5.2024 a 7.5.2024 v čase od 14.00 do 17.00 h alebo dňa 10.5.2024 v čase od 8.00 h do 12.00 h. Zároveň v tomto čase budú mať rodičia možnosť obhliadky sprístupnených priestorov materskej školy.

Žiadosť o prijatie dieťaťa aj spolu s ďalšími dokumentami (v prípade potreby) môžu rodičia priniesť do 31.5.2024 aj na Mestský úrad Stupava, prípadne poslať poštou/elektronicky na adresu: Mestský úrad Stupava, Školský úrad,  Hlavná 1/24, 900 31 Stupava/ beata.veltschmidova@stupava.sk.

PRIEBEH PRIJÍMACIEHO KONANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO MATERSKEJ ŠKOLY ZVONČEKOVÁ na školský rok 2024/2025 Typ: PDF dokument, Velkosť: 197.95 kB

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy, Zvončeková 3794/30 Stupava je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nádväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.

NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE SA PREDNOSTNE PRIJÍMAJÚ DETI, KTORÉ:
  • do 31.08.2024 dovŕšia piaty rok veku, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
  • do 31.08.2024 dovŕšia šiesty rok veku, ale nedosiahnu školskú spôsobilosť a pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na materskej škole,
  • do 31.08.2024 dovŕšia štyri roky veku a zákonný zástupca dieťaťa uplatní právo na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podaním žiadosti.
SPÁDOVÉ OBLASTI PRE MŠ ZVONČEKOVÁ 3794/30 V STUPAVE:

Bazová, Čakanková, Hroznová, Karpatská, Konvalinková, Kosatcová, Krátka, Kvetná, Lúčna, Ľanová, M. Benku, Marianska 33 - 86, Muštová, Na Dieloch, Na Pekárkach, Na stráni, Na vrchnú horu, Na vyhliadke, Nevädzová, Orechová, Pod Kremenicou, Pri Greftoch, Pri kríži, Púpavová, Révová, Sadová, Slnečná, Stromová, Školská, Veternicová, Viničná, Vinohradská, Zvončeková. Stavby v k. ú. Stupava v lokalitách: Grefty, Kremenica, Lingráby, Dolná hora, Lintavy, Mástske grefty, Vrchná hora Stavby v k. ú. Mástske grefty Stavby v k. ú. Bystrická hora

Spádová materská škola určená VZN sa vzťahuje na deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie a deti s právom na prijatie na predprimárne vzdelávanie.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca dieťaťa prevezme osobne alebo poštou najneskôr do 30. júna 2024.

ČO BY MALO DIEŤA ZVLÁDNUŤ PRED NÁSTUPOM DO ŠKÔLKY:
  • základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi , nemať plienky, fľašu ani cumlík),
  • základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať),
  • základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára),
  • základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou,
  • mať kladnú predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí.
TLAČIVÁ POTREBNÉ K PRIJÍMANIU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY:

Povinné: ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA pdf. Typ: PDF dokument, Velkosť: 227.55 kB

V prípade potreby: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 125.03 kB

V prípade potreby: Písomné vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania pdf. Typ: PDF dokument, Velkosť: 139.33 kB


Vytvorené: 18. 4. 2024
Posledná aktualizácia: 29. 4. 2024 7:23