Navigácia

Obsah

MESTO STUPAVA JE TIEŽ ČLENOM MAS DOLNÉ ZÁHORIE

Typ: ostatné
MAS (Miestna akčná skupina) je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, ktorého členom je aj mesto Stupava.

Roky individuálneho úsilia jednotlivých obcí, ich obyvateľov, hospodárskych subjektov, občianskych združení  a spolkov realizujúcich rozvojové projekty a aktivity v cieľovom území priviedli miestnych aktérov k presvedčeniu, že iba vyššia úroveň spolupráce prinesie potrebnú súčinnosť. Zároveň zapojí obyvateľov do hľadania nových nápadov a rozhodovania o území a zlepší koordinovanosť v uchádzaní sa o finančné zdroje na miestny rozvoj. Za tým účelom bolo v r. 2014 oficiálne zaregistrované Občianske združenie Dolné Záhorie, ktoré v roku 2017 získalo štatút MAS.

MAS (Miestna akčná skupina) je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv. V súčasnosti má takmer 40 členov (verejný, občiansky a podnikateľský sektor).

Kancelária MAS Dolné Záhorie funguje od marca 2018 a sídlo má v Stupave na Agátovej ulici (v budove kultúrneho domu).

Je kontaktným miestom pre:

•    zber informácií, podnetov a zámerov od obyvateľov, hospodárskych subjektov a inštitúcií v záujmovom území, čím stimuluje miestny rozvoj, vznik nových partnerstiev a inovácií,

•    aktivizáciu samosprávy, obyvateľov a miestnych aktérov, čím prispieva k lepšej správe veci verejných a k podpore občianskej spoločnosti,

•    poskytovanie usmernení a konzultácií pre možných záujemcov a konečných prijímateľov pomoci,

•    sieťovanie a spoluprácu s ostatnými MAS v SR a EÚ.

Zároveň zabezpečuje informovanosť a propagáciu činnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS), zverejňuje aktuality z územia, realizované projekty, organizuje stretnutia a akcie MAS (napr. informačné dni, animačné aktivity a pod.) zamerané tiež na zvyšovanie spôsobilosti a kapacity miestnych aktérov.

O činnosti MAS Dolné Záhorie vás budeme priebežne informovať aj na oficiálnej web stránke mesta.
 


Vytvorené: 8. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 11. 2018 09:15
Autor: Admin dk