Navigácia

Obsah

NOVÁ KONCEPCIA TROYEROVHO NÁMESTIA A PRIESTOROV ZUŠ

Typ: ostatné
NOVÁ KONCEPCIA TROYEROVHO NÁMESTIA A PRIESTOROV ZUŠ Koncom roka 2017 schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 325/2017 koncepciu rozvoja Základnej umeleckej školy v Stupave a jej relokáciu do Troyerovej kúrie.

Ešte koncom roka 2017 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Stupave uznesením číslo 325/2017 koncepciu rozvoja Základnej umeleckej školy v Stupave (ZUŠ) a jej relokáciu do Troyerovej kúrie, ktorá by z tohto titulu mala prejsť zásadnou rekonštrukciou.  Keďže ide o citlivé verejné priestranstvo, o ktorom by malo byť rozhodované odborne, na tomto zastupiteľstve bolo aj odsúhlasené  vyhlásenie verejnej architektonickej súťaže na predkladanie návrhov a výber najlepšieho architektonického riešenia danej funkčnej plochy.  V priebehu roka 2018 v plnení uznesenia nastal len minimálny pokrok, pričom až po voľbách v roku 2019 sa začalo intenzívne pracovať na zadaní súťažných podkladov.

Následne mestské zastupiteľstvo koncom roka 2019 schválilo uznesením číslo 254/2019 zadanie súťaže návrhov. Cieľom súťaže bolo nájsť najvhodnejšie architektonické riešenie novej podoby Troyerovho námestia a základnej umeleckej školy. ZUŠ, ktorá sa v súčasnosti nachádza v nevyhovujúcich a stiesnených podmienkach, by mala v budúcnosti dostať nové a moderné priestory, ktorých súčasťou by mala byť aj pre verejnosť  dostupná  koncertná sála a výstavná miestnosť.  Súčasne bola do zadania daná architektom aj podmienka stvárnenia  celého  priestoru námestia tak, aby bolo celoročne využiteľné s tým, že sa tam môžu konať aj sezónne podujatia ako Dni Zelá, hody a pod.

Celá súťaž prebiehala pod dohľadom Slovenskej komory architektov a návrhy hodnotila odborná porota schválená touto komorou. Súťaž prebiehala v dvoch kolách, prvé sa uskutočnilo 18. júna 2020 a porota vyberala z 28 súťažných návrhov, z ktorých šesť posunula do druhého kola. V druhom kole mali súťažiaci rozvinúť svoj návrh z prvého kola. Víťazný návrh bol vybraný 7. septembra 2020.

Porota okrem iného ocenila pri víťaznom návrhu možnosť postupnej realizácie projektu, po určitých časových etapách podľa finančných možností mesta, ďalej citlivý prístup k historickej budove kúrie, ako aj multifunkčnosť celého námestia. Celkové náklady na projekt sa odhadujú na 5,5 mil. eur. Je zrejmé, že na financovanie projektu budeme potrebovať kombinované financovanie z fondov EÚ, tuzemských dotácií a mestského rozpočtu.  Výhodou projektu je, že nie je potrebné budovať všetko naraz, celý projekt sa dá ako skladačka rozdeliť do niekoľkých etáp s tým, že v prvej etape by sa zrekonštruovala kúria pre účely ZUŠ, následne by sa postupne revitalizovalo celé námestie.  Projekt je behom na dlhšiu trať, ale kľúčové je to, že máme plán a cieľ, čo chceme dosiahnuť.  Dôležité je tiež to, že toto námestie nepadne za obeť bytovej výstavbe, ako sa to v minulosti potichu zvažovalo, ale bude slúžiť všetkým obyvateľom a návštevníkom nášho mesta ako verejný a reprezentatívny priestor. Verejná prezentácia projektu, pôvodne plánovaná na koniec tohto mesiaca, bude z dôvodu protiepidemiologických opatrení presunutá na jar 2021. Je zrejmé, že ak sa nám spolu podarí projekt dotiahnuť do konca, po jeho zrealizovaní získa Stupava nové, reprezentatívne námestie a skutočné centrum kultúry pre súčasné aj budúce generácie Stupavčanov.       

https://www.archinfo.sk/diskusia/blog/diela/troyerovo-namestie-a-zakladna-umelecka-skola-v-stupave-vysledky-sutaze.html?fbclid=IwAR22jzLapc-y8aLX5bUoh5rthkBF4uB6WjEmFnGRDnBXjoTFKAgjKaVQ4iA


Vytvorené: 21. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 21. 10. 2020 9:21