Navigácia

Obsah

NOVÉ ZARIADENIE V ČOV STUPAVA

Typ: ostatné
Január 2021 bol pre pracovníkov ČOV Stupava nielen začiatkom nového roka, ale aj začiatkom prevádzky jemných hrablíc s lisom s primeraným čistiacim účinkom.

Aký význam majú hrablice? Využívajú sa v 1. stupni čistenia pritekajúcich odpadových vôd na zachytenie hrubých a plávajúcich nečistôt (väčších ako sú medzery hrablíc), napr. zvyškov potravín, papierov či plastov. Od veľkosti medzier ich roštov závisí množstvo zachytených nečistôt.

Pôvodné strojne stierané hrablice, ktoré boli vyrobené ešte v roku 1988, mali veľkosť medzier až 30 mm a mnohé „komponenty“ strojného stierania vylámané, takže dochádzalo k prieniku množstva nevhodných materiálov do ďalších stupňov v ČOV. Zachytené nečistoty (zhrabky) vypadávali na nefunkčný a rozpadávajúci sa dopravník, odkiaľ ho pracovníci obsluhy manuálne nakladali na fúrik a následne odvážali a prekladali do kontajnera.

Od 15. januára 2021 je však situácia iná. Nové pásové jemné hrablice majú medzerovitosť 3 mm. Zachytené zhrabky sú vynášané pásmi do závitovkového lisu, kde sa stláčaním zbavujú nadbytočnej vody i objemu. Následne vypadávajú zatiaľ ešte do fúrika, no v blízkej budúcnosti budú padať priamo do kontajnera. Počas posledného januárového týždňa bude zaistený externý zdroj vody s dostatočným tlakom na čistenie pásov.

Veľká vďaka patrí zamestnancom Vodární a kanalizácií Stupava, ktorí už od decembra 2020 pripravovali podmienky na bezproblémovú výmenu hrablíc. V januári 2021 zabezpečili precízne demontovanie starých hrablíc a prípravu kanála na osadenie nových hrablíc pracovníkmi dodávateľskej spoločnosti.

Veríme, že chod nových jemných hrablíc bude dlhodobo bezporuchový.


Vytvorené: 26. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 26. 1. 2021 15:52
Autor: Admin dk