Navigácia

Obsah

Pomáhame našim spoluobčanom

Typ: ostatné
Pomáhame našim spoluobčanom Mestská polícia Stupava zorganizovala kurz sebaobrany pre dievčatá, chlapcov, ženy aj mužov, ktorý sa pod názvom „Dokážem sa brániť“, ktorý sa konal v termíne 26. 2. – 29. 3. 2018 v úpolovej telocvični v ZŠ v Stupave.

Niekoľkotýždňový kurz sebaobrany pred napadnutím útočníkom so zbraňou i bez nej viedol certifikovaný inštruktor PaedrDr. Peter Ciho zo Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku. Súčasťou tejto prípravy bola aj prednáška a praktický nácvik prvej pomoci s lektorkami zo Slovenského Červeného kríža. Celý projekt sa konal vďaka dotácii z Rady vlády SR z oblasti prevencie kriminality a s radosťou môžeme skonštatovať, že všetci účastníci kurz úspešne absolvovali.

Pre klub seniorov Pohoda Mestská polícia Stupava pripravila prednášky so psychologičkou Mgr. Janou Beňuškovou na tému „Aby bola jeseň života pestrofarebná“. Spoločne diskutovali o odchode do dôchodku a o plnohodnotnom živote aj v tejto etape ľudského života.  

Príslušníčka MsP Stupava Katarína Vanáková si zas pre našich dôchodcov pripravila prednášku na tému doprava a ochrana majetku. Spoločne riešili rôzne krízové situácie, ako  aj možnosti, ako sa brániť krádeži a klamstvám rafinovaných zlodejov. 

Interaktívnu prednášku prvej pomoci im zas predviedol lektor Jozef Kojš zo Slovenského Červeného kríža.  S použitím rôznych pomôcok a figurín si všetci účastníci mohli vyskúšať rôzne techniky oživovania a prvej pomoci, ako napríklad masáž srdca, umelé dýchanie, či použitie Gordonovho alebo Heimlichovho manévra. 

Pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov základnej školy Mestská polícia Stupava v rámci tohto projektu zorganizovala prednášky so psychologičkou Mgr. Janou Beňuškovou na  aktuálnu tému predchádzania sociálno – patologických javov, ako je užívanie alkoholu, cigariet a drog. Prednášok sa zúčastnilo 138 žiakov našej školy, ktorí sa aj aktívne zapájali a spoločne na túto tému diskutovali. Veríme, že aj takáto forma prevencie im pomôže správne sa zorientovať a vyraziť do ďalšieho života.


Vytvorené: 5. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 17. 4. 2018 9:03