Navigácia

Obsah

PONUKA PRÁCE - KULTÚRNY REFERENT

Typ: ostatné
Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave prijme do pracovného pomeru kultúrneho referenta.

Termín nástupu: 2. novembra 2021

Platové podmienky: v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Zmluva sa uzatvára na jeden rok s možnosťou uzatvorenia zmluvy na dobu neurčitú.

Pracovná doba: 37,5 hod. týždenne

Požiadavky:

- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

- vodičský preukaz typu B

- organizačné schopnosti, príjemné vystupovanie, odolnosť voči stresu

Náplň práce:

 • Pripravuje objednávky, dohody o spolupráci, zmluvy a dodatky, vedie ich evidenciu, zabezpečuje zverejnenie zmlúv
 • Spolupracuje pri zabezpečovaní trhov a jarmokov
 • Prijíma a eviduje prihlášky na jarmoky
 • Zodpovedá za rozmiestnenie predajných stánkov na podujatiach MKIC
 • Dodržuje pri prenájmoch stanovené cenníky prenájmov a vedie prehľad o prenajímaných miestach, časoch a termínoch
 • Podieľa sa na propagácii príslušných podujatí
 • Spolupracuje so školami a zariadeniami, amatérskymi združeniami mesta, spolkami a inými organizáciami mesta pri príprave podujatí
 • Produkčná služba a následné vyhodnotenie pridelených podujatí
 • Dramaturgicky a produkčne zabezpečuje schválené  podujatia v meste Stupava a aj ďalšie pridelené podujatia a akcie
 • Podieľa sa na príprave podujatí, pri ktorých je potrebná spolupráca s hasičským zborom, zdravotníctvom a políciou
 • Zodpovedá za ochranu a údržbu prideleného majetku a za jeho hospodárne využívanie
 • Riadi sa plánom činnosti a rozpočtom organizácie
 • Zabezpečuje program a činnosť v MKIC, organizuje výstavy a vzdelávaciu činnosť
 • Pripravuje, organizuje a realizuje kultúrno-spoločenské podujatia v súlade s plánom činnosti organizácie
 • Spolupracuje s umeleckými agentúrami
 • Pripravuje organizačné, materiálne a technické zabezpečenie podujatí
 • Vedie evidenciu vstupeniek
 • Podieľa sa na vydávaní propagačných materiálov
 • Komunikuje s cezhraničnými partnermi pri organizovaní ohlásených návštev a prehliadok, prijíma oficiálne návštevy, médiá, cestovné kancelárie, zahraničných partnerov a pod.
 • Vyberá, vypláca a preberá peňažné hotovosti
 • Vyhotovuje príjmové a výdavkové pokladničné doklady
 • Vedie komunikáciu s prenajímateľmi stánkov, umelcami  a dodávateľmi
 • Pripravuje mesačný rozpis podujatí, ktoré sa uskutočňujú v kultúrnom dome
 • Pripravuje, vyberá, eviduje a odosiela poštovú dokumentáciu

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom posielajte poštou na adresu: Mestské kultúrne a informačné centrum,  Agátová 9, 900 31 Stupava alebo elektronicky na: info@mkic.sk do 22. októbra 2021.

Bližšie informácie o pracovnej pozícii môžete získať na tel. čísle 02 6593 4312.


Vytvorené: 13. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 13. 10. 2021 16:14
Autor: Admin dk