Navigácia

Obsah

PONUKA PRÁCE: UČITEĽ/UČITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY

Typ: ostatné
ilustračná foto Hľadáme pedagogických zamestnancov do novo-zriaďovanej materskej školy na Zvončekovej ulici 30 v Stupave s nástupom od augusta 2024.

Mesto Stupava v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste:

Informácie o pracovnom mieste:

názov pracovnej pozície:   učiteľ/učiteľka  materskej školy

miesto výkonu práce:        Materská škola, Zvončeková 30, 900 31 Stupava

druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou  ďalšieho

                                           predĺženia,   plný pracovný úväzok

termín nástupu:                  august 2024

Platové podmienky:

budú určené v zmysle  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov minimálne  1 000 €  mesačne  v závislosti od praxe

Rámcová pracovná náplň, právomoci a zodpovednosti:

učiteľstvo v materskej škole

Kvalifikačné predpoklady:

minimálne úplné stredoškolské odborné vzdelanie pedagogického zamerania podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Iné kritériá a požiadavky:

  • bezúhonnosť,
  • telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti podľa § 10 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov

Výhodou sú:

  • prax v odbore,
  • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti pedagogiky a školstva
  • samostatnosť, kreativita,  komunikatívnosť, empatia a zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
  2. profesijný životopis vrátane  tel. a e-mailového kontaktu
  3. kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní
  4. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručte e-mailom alebo osobne  do podateľne   alebo zašlite poštou na Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, najneskôr do 14.06.2024. 

Kontakt:   Monika Ivánková, 02 60200919, e-mailový kontakt: monika.ivankova@stupava.sk

Mesto Stupava si vyhradzuje právo kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú výberové kritériá. Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili úplné doklady a splnili vyhlásené podmienky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.

 

Inzerát pdf. Typ: PDF dokument, Velkosť: 216.1 kB

 


Príloha

Vytvorené: 14. 5. 2024
Posledná aktualizácia: 27. 5. 2024 7:44
Autor: Mgr. Erika Piesecká