Navigácia

Obsah

POSTREK PROTI KOMÁROM

Typ: ostatné
postrek proti komárom Upozorňujeme občanov, že v utorok 25.6.2024 od 21:00 do cca 5:00 sa uskutoční v intraviláne mesta Stupava pozemný postrek proti komárom.  

Z analýzy monitoringu komárov vyplýva, že aktuálny výskyt dospelých samičiek komárov v meste Stupava je zvýšený a miestami až kalamitný. „Súčasný zvyšný až kalamitný výskyt dospelých komárov v meste Stupava a v priľahlých územiach súvisí jednak s nedávnymi záplavami v povodiach rieky Morava a jednak s dlhotrvajúcimi dažďami priamo v katastri mesta,“ konštatoval uznávaný parazitológ, docent Nasir A. Jalili, ktorý zabezpečuje pre mesto priebežný monitoring a v prípade odhalenia zvýšeného výskytu aj aplikáciu BTI.

Monitoring liahnísk komárov a aplikácia BTI v prípade potreby je v Stupave vykonávaná priebežne už apríla, avšak v súčasnej kalamitnej situácii už aplikácia BTI nie je účinná, nakoľko zasahuje len larválne štádium hmyzu a nie už vyliahnuté jedince.  

Na základe výsledkov monitoringu a odborného stanoviska parazitológa ako aj početných žiadostí občanov, sa mesto rozhodlo realizovať pozemný postrek proti komárom v intraviláne mesta.

Postrek bude vykonaný v utorok 25.6.2024 od 21:00 do cca 5:00 , teda v nočných hodinách. Z tohto dôvodu odporúčame občanom, aby sa v tomto čase zbytočne nezdržiavali vonku a počas noci nevetrali. Postrek bude vykonaný ULV metódou, teda zadymovaním s ultra nízkym objemom účinnej látky. Táto metóda je považovaná za šetrnú voči životnému prostrediu, pretože množstvo účinnej látky je veľmi nízke a po aplikácii nezostávajú v prostredí žiadne reziduá.

 


Vytvorené: 21. 6. 2024
Posledná aktualizácia: 21. 6. 2024 10:56