Navigácia

Obsah

PRIPOMÍNAME NAHLÁSENIE PREVÁDZKY V ZMYSLE VZN Č. 5/2014

Typ: ostatné
Dovoľujeme si požiadať všetky subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na území mesta Stupavy o nahlásenie svojej prevádzky.

V nadväznosti na zámer mesta Stupavy zefektívniť a zlepšiť služby mesta poskytované širokej verejnosti si dovoľujeme požiadať všetky subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na území mesta Stupavy o nahlásenie svojej prevádzky.

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Stupavy č. 5/2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Stupavy podľa článku 4 „za účelom vzájomnej informovanosti medzi mestom a podnikateľom, podnikateľ najneskôr 7 dní pred otvorením prevádzky na území mesta alebo pred vykonaním zmeny prevádzkového času písomne oznámi Mestského úradu v Stupave podnikateľom určený prevádzkový čas podľa pravidiel stanovených v tomto nariadení“.

Mesto Stupava vyhlásilo 7. októbra 2021 generálny pardon, ktorý bude trvať do 31. decembra 2021.

Ak si majiteľ prevádzky splní povinnosť v tomto termíne, vyhne sa priestupkovému konaniu v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Svoje prevádzky môžete nahlásiť písomne - elektronicky na lubica.hofmannova@stupava.sk alebo poštou na adresu úradu (Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava).

Ďakujeme za spoluprácu.

Ilustračná fotografia: talhakhalil007, pixabay


Vytvorené: 15. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 15. 10. 2021 10:43
Autor: Admin dk