Navigácia

Obsah

RÚVZ BA NEODPORUČIL OTVÁRANIE ŠKÔL V BRATISLAVSKOM KRAJI

Typ: ostatné
Vo štvrtok sme informovali o opätovnom otvorení školských zariadení (1. stupeň ZŠ, 1. stupeň ZUŠ s individuálnou výučbou a materské školy). Žiaľ, vzápätí sa situácia zmenila.

Vo štvrtok sme informovali o opätovnom otvorení školských zariadení (1. stupeň ZŠ, 1. stupeň ZUŠ s individuálnou výučbou a materské školy).Krízový štáb mesta tak reagoval na rozhodnutie ministra školstva, ktorý v materiáli Návrat do škôl 2021 upresnil podmienky výučby v školách od 8. februára 2021.

Dôležitý bol aj prieskum, ktorý zrealizovalo vedenie základnej školy a štyroch materských škôl pre dotknutých rodičov. Tí sa väčšinovo vyjadrili, že majú záujem umiestniť svoje deti do výchovno-vzdelávacích zariadení. Podmienkou pri nástupe bol negatívny test jedného zákonného zástupcu, tak sme narýchlo zabezpečili možnosť pretestovania sa tejto skupiny obyvateľstva v školskej športovej hale. Po organizačnej, personálnej i materiálnej stránke sú všetky školské zariadenia pripravené na prezenčnú výučbu a ešte dnes ráno sme všetci dúfali v bezproblémové otvorenie v pondelok.

Žiaľ, vzápätí sa situácia zmenila. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava dnes dopoludnia, napriek rozhodnutiu ministra školstva SR o otváraní škôl, zverejnil stanovisko, že vzhľadom na vysokú mieru 7-dňovej incidencie, ako aj na vysoký podiel britskej mutácie nového koronavírusu B1.1.7, neodporúča otvoriť školy v Bratislavskom kraji (na území okresov Bratislava I-V, Malacky, Pezinok a Senec) k plánovanému termínu od 8. februára 2021, ale s časovým odkladom minimálne dvoch týždňov.

Stanovisko RÚVZ BA

Dnes na 15.00 hod. primátor mesta zvolal zasadnutie krízového štábu, ktorý rokoval do týchto chvíľ. Prihliadajúc na odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, na rýchle šírenie novej mutácie koronavírusu, ako aj vzhľadom na vysoký počet žiakov a zamestnancov, ktorí by navštevovali základnú školu, sa krízový štáb jednohlasne zhodol, že neobnoví prezenčné vyučovanie k 8. februáru 2021 a toto vyučovanie zostane naďalej mimoriadne prerušené. Od uvedeného termínu teda školy pokračujú dištančnou formou výučby.

Pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (tzv. home-office) a nemajú inú alternatívu, ako sa postarať o dieťa, budú k dispozícii:

1. Materské školy (MŠ Hviezdoslavova, MŠ J. Kráľa, MŠ Marcheggská, MŠ Ružová) - za dodržania všetkých opatrení proti šíreniu ochorenia COVID 19. Bližšie informácie o dobe prevádzky materských škôl poskytne vedenie konkrétnej materskej školy.

2. Školský klub detí v priestoroch Základnej školy kpt. Nálepku v Stupave – opäť za dodržania všetkých opatrení proti šíreniu ochorenia COVID 19, v čase od 7.30 do 15.30 hod. Školský klub detí zároveň nezabezpečuje online účasť na vyučovacom procese. ŠKD bude v prevádzke pre žiakov prvého stupňa, teda 1. až 4. ročníky základnej školy.

3. Základná škola na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak im podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Pre materské školy, ako aj pre základnú školu platí, že dieťa môže byť prijaté na základe potvrdenia zákonného zástupcu od zamestnávateľa - to znamená, že povaha jeho práce mu neumožňuje využívať tzv. home-office. Zákonný zástupca dieťaťa musí pri nástupe dieťaťa do školského zariadenia predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku testu (príp. o výnimke). Ak ide o žiaka druhého stupňa, ktorý nemá prístup k dištančnému vzdelávaniu, rovnako je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom testu žiaka aj zákonného zástupcu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava avizoval, že termín otvorenia škôl v Bratislavskom kraji bude predmetom ďalšieho vyhodnocovania podľa aktuálnej pandemickej situácie. Krízový štáb mesta bude na každé ďalšie stanovisko neodkladne reagovať.

Zákonní zástupcovia, ktorí sa zaregistrovali na antigénové testovanie v školskej športovej hale, môžu svoje termíny využiť aj napriek zmeneným okolnostiam.

Čiastočné alebo oneskorené informácie z vyšších orgánov nám značne komplikujú prácu i rozhodovanie. Vzniknutá situácia nás vôbec neteší a aj keď sme ju nezapríčinili my, ospravedlňujeme sa všetkým dotknutým, ktorým zmena pôvodnej informácie o otváraní škôl mohla spôsobiť problémy.

 


Príloha

Vytvorené: 6. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 6. 2. 2021 19:08
Autor: Admin dk