Navigácia

Obsah

STANOVISKO BVS K NEDOSTATKU VODY V STUPAVE

Typ: ostatné
STANOVISKO BVS K NEDOSTATKU VODY V STUPAVE V nedeľu, 22. apríla 2018, niektoré časti mesta Stupava pocítili nedostatok vody v systéme verejného vodovodu, ktorý prevádzkuje Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Uvedená situácia vznikla súhrou viacerých okolností.

Nedostatok vody bol zapríčinený poruchou na technologickom zariadení BVS, z dôvodu ktorej nebolo možné akumulovať dostatočné množstvo vody vo vodojeme pred víkendom. Nadmerné teploty počas víkendu spôsobili mimoriadne vysoký odber vody, ktorú obyvatelia používali aj na polievanie záhrad a napúšťanie bazénov. Výdatnosť prameňov, z ktorých je pitná voda akumulovaná vo vodojeme, je nižšia v porovnaní so spotrebou počas uplynulého víkendu, čo spôsobilo postupné vyprázdnenie vodojemu a následný nedostatok vody.

BVS v súčasnosti dokončuje práce na úpravni vody v Borinke. V pondelok, 23. apríla, boli odobraté vzorky vody na rozbor. V prípade, že kvalita vody bude spĺňať všetky ukazovatele stanovené legislatívou, dôjde k zapojeniu úpravne do systému verejného zásobovania vodou. Po jej spustení sa zvýši množstvo vody dodávané do Stupavy na približne dvojnásobok (o 15 l/s) čo bude pokrývať dennú spotrebu mesta.

Občanov mesta Stupava žiadame, aby do doby spustenia úpravne vody v Borinke do prevádzky nakladali s vodou šetrne. Za pochopenie ďakujeme.


Vytvorené: 24. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 24. 4. 2018 15:59