Navigácia

Obsah

STRETNUTIE JUBILANTOV

Typ: ostatné
Ako po minulé roky, aj tento rok by sme sa radi stretli s oslávencami 75, 80, 85, 90 a viacročných jubileí.

Vždy bolo pekným zvykom stretnúť sa na posedení pri hudbe, občerstvení a kultúrnom programe, ktorý pre vás pripravujú deti z folklórneho súboru Stupavjánek, spevácky súbor Stupavjan a deti zo Základnej umeleckej školy v Stupave.

V minulosti sme jubilantov pozývali prostredníctvom pozvánky, ktorú sme zasielali na adresu. Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov však môžeme vaše osobné údaje spracovať len na základe vášho písomného súhlasu.

Budeme radi, ak prejavíte záujem o stretnutie s ostatnými oslávencami a zašlete vyplnenú prihlášku najneskôr do 10. novembra 2021 na adresu Mestský úrad Stupava, referát sociálnych vecí a školstva, Hlavná 1/24, Stupava. Prihlášku nájdete aj v októbrovom vydaní Stupavských novín alebo si ju môžete vyzdvihnúť osobne v podateľni mestského úradu, rovnako ju tu po vyplnení môžete aj odovzdať. Následne vám bude doručená pozvánka na stretnutie jubilantov s doplňujúcimi informáciami. 

Sme si vedomí, že väčšina jubilantov sa k tomuto oznamu nedostane, preto si dovoľujeme apelovať aj na vás, ak máte vo svojej rodine príbuzného, ktorý oslavuje životné jubileum 75 a viac rokov (vždy po päťročnici), informujte ho o tomto stretnutí, prípadne pomôžte mu s vyplnením a odovzdaním prihlášky.

Oznam bude opakovane zdieľaný aj prostredníctvom mestského rozhlasu.

Podujatie sa uskutoční v stupni rizika monitoring a ostražitosti podľa covid automatu. V prípade zaradenia okresu Malacky do červenej, bordovej alebo čiernej fázy (teda 1., 2. alebo 3. stupňa ohrozenia) sa podujatie neuskutoční.

Tešíme sa na stretnutie s vami.


Vytvorené: 14. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 15. 10. 2021 07:05
Autor: Admin dk