Navigácia

Obsah

VIDEOZÁZNAM: VEREJNÉ PREROKOVANIE STRATEGICKÉHO DOKUMENTU K ÚZEMNÉMU PLÁNU MESTA

Typ: ostatné
VIDEOZÁZNAM: VEREJNÉ PREROKOVANIE STRATEGICKÉHO DOKUMENTU K ÚZEMNÉMU PLÁNU MESTA V pondelok 29.4. 2024 sa vo veľkej sále MKIC uskutočnilo Verejné prerokovanie dokumentu k územnému plánu mesta: Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie.

Dokument, ktorý komplexne hodnotí vplyv a dopady navrhnutého územného plánu na životné prostredie má 413 strán a je zverejnený na webstránke mesta tu: e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah6828_28.pdf&original=SEA_SoH_UPD_Stupava_text.pdf

Správa je vypracovaná podľa prílohy č.5 zákona č.24/2006Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Územný plán mesta Stupava november 2023.

 


Vytvorené: 3. 5. 2024
Posledná aktualizácia: 13. 5. 2024 7:30