Navigácia

Obsah

ZASADNUTIE VÝBEROVEJ KOMISIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA MKIC

Typ: ostatné
Dovoľujeme si vás informovať o výsledku zasadnutia výberovej komisie na obsadenie funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho a informačného centra v Stupave.

Mesto Stupava vyhlásilo  dňa 13.12.2018  v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na pozíciu riaditeľa príspevkovej organizácie  Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave.

Termín na doručenie žiadostí o zaradenie do výberového konania bol 04.01.2019.  V prípade zasielania poštou je rozhodujúci dátum  doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Stupava.

Zasadnutie výberovej komisie sa uskutočnilo v zasadacej miestnosti Mestského úradu Stupava dňa 09.01.2018  so začiatkom o 17.00 hodine  za  účelom   vyhodnotenia  náležitostí žiadostí o zaradenie do výberového konania a  vyhodnotenia  splnenia  požadovaných predpokladov.

V stanovenom  termíne  bolo doručených 11 žiadostí. 

Po termíne bola doručená jedna žiadosť, podmienky k účasti na výberovom konaní splnilo 10 uchádzačov. Tí budú pozvaní na osobný pohovor.


Prílohy

Vytvorené: 11. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 14. 1. 2019 11:12
Autor: Admin dk