Navigácia

Obsah

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Typ: ostatné
ilustračná foto V sobotu 20.4.2024 od 9:00 hod do 12:00 hod. sa uskutoční zber KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK.

Nebezpečný odpad sa bude odoberať výlučne iba v danom termíne.

Nebezpečné odpady budú do  pristaveného vozidla  preberať pracovníci spoločnosti ARGUSS s. r. o. len od občanov fyzických osôb - nepodnikateľov na Zbernom dvore na Mierovej ulici v Stupave.

Obyvatelia môžu odovzdať: farby, lepidlá, pesticídy, rozpúšťadlá, brzdové kvapaliny, nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky., oleje a tuky, žiarovky a iný odpad obsahujúci ortuť,  kovové, plastové alebo sklenené obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami.

V prípade odovzdania odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa odpad neuvoľňuje.

ČO NEPATRÍ DO ZBERU NEBEZPEČNÉHO ODPADU: obaly z farieb riediteľných vodou, maltou, obaly znečistené potravinami, liečivá, odpad zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, biologicky rozložiteľný odpad.


Vytvorené: 15. 4. 2024
Posledná aktualizácia: 22. 4. 2024 8:12