Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 14.04.2021

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 14.04.2021 pdf. (320.83 kB)

Zápisnica

Vyvesené: 24. 6. 2021

Zodpovedá: Róbert Bubnič

Späť