Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 20.02.2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 20.02.2019 pdf.

Zápisnica

Vyvesené: 22. 2. 2019

Zodpovedá: Róbert Bubnič

Späť