Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 21.02.2018

Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ - Komisia územnoplánovacia, stavebná a životného prostredia zo dňa 21.02.2018 pdf.

Vyvesené: 22. 3. 2018

Zodpovedá: Róbert Bubnič

Späť