Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 38
posledná

#

ZÁŽITKOVÝ SEMINÁR – MYŠLIENKOVÝ WELLNESS

Mestská knižnica Ruda Morica a Janette Šimková Vás pozývajú na zážitkový seminár – MYŠLIENKOVÝ WELLNESS, ktorý sa bude konať v stredu 25. júla 2018 od 17.00 do 20.00 hod. celý text

ostatné | 5. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
UŽ DNES – CYRILO-METODICKÉ DNI 2018 1

UŽ DNES – CYRILO-METODICKÉ DNI 2018

PREHLIADKA SPEVÁCKYCH ZBOROV

Pozývame vás vo štvrtok 5. júla 2018 o 15.00 hod., na podujatie CYRILO-METODICKÉ DNI 2018 – Prehliadka speváckych zborov, ktoré sa bude konať v Kostole sv. Štefana, Kráľa Uhorského Stupava. celý text

ostatné | 5. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

MOSTÍK MUNKÁČ PRE NÁVŠTEVNÍKOV OPÄŤ V PREVÁDZKE

V pondelok 2. júla 2018, pracovníci Verejnoprospešných služieb Stupava začali v Kaštieľskom parku rekonštrukciu rozpadnutého mostíka pre peších, nazývaného Munkáč. Opätovné sprístupnenie mostíka pre peších návštevníkov je od dnes 5. júla 2018.
celý text

ostatné | 5. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
h

ROZBOR POŽIAROVOSTI V OKRESE MALACKY ZA I. POLROK 2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách informuje o požiarovosti v okrese Malacky za I. polrok 2018. celý text

ostatné | 4. 7. 2018 | Autor: Róbert Bubnič
#

POKRAČUJEME V ÚDRŽBE MESTA

Zamestnanci stupavských Verejnoprospešných služieb osadili dopravné značenie na uliciach Lesná, Mlynská, Zemanská a Park. Na budove Mestskej knižnice Ruda Morica vyčistili dažďový žľab a pokosili záhradu letnej čitárne. celý text

ostatné | 4. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

CESTOVATEĽSKÉ INŠPIRÁCIE – PESTRÝ VIETNAM

V utorok 26. júna 2018 v podvečerných hodinách sa v Mestskej knižnici Ruda Morica konalo pokračovanie cyklu Cestovateľských inšpirácii. celý text

ostatné | 4. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

SPOLOČENSKÁ STUPAVA

V sobotu 30. JÚNA 2018 si opäť prišli zahrať nadšenci stolových, kartových, skrátka spoločenských hier do priestorov Mestskej knižnice Ruda Morica. celý text

ostatné | 4. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

STUPAVČANIA CVIČILI V MALOM PARKU 

Mesto Stupava v spolupráci so skúsenou trénerkou  Alicou Pohovejovou včera odštartovali v Malom parku v Stupave skupinové cvičenia pre všetky vekové kategórie. celý text

ostatné | 3. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

KOMORNÝ KONCERT V KNIŽNICI

V nedeľu 24. júna 2018 o 17:00 hod. sa v priestoroch Mestskej knižnice Ruda Morica uskutočnil Komorný koncert v podaní Vladeny Fabianovej – hoboj a Vladimíra Ondrejčáka – gitara. Približne hodinového koncertu vážnej hudby sa zúčastnilo 45 hostí.
  celý text

ostatné | 3. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ

Pracovníci Verejnoprospešných služieb Stupava dnes vykonávajú ručné kosenie na Novej ulici a v parku. celý text

ostatné | 3. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

CYRILO-METODICKÉ DNI 2018 – PREHLIADKA SPEVÁCKYCH ZBOROV

Pozývame vás vo štvrtok 5. júla 2018 o 15.00 hod., na podujatie CYRILO-METODICKÉ DNI 2018 – Prehliadka speváckych zborov, ktoré sa bude konať v Kostole sv. Štefana, Kráľa Uhorského Stupava. celý text

ostatné | 3. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

STUPAVSKÉ VĹČATÁ  – ČO UKRÝVA MORE

Vo štvrtok 21. júna 2018 sa v Mestskej knižnici Ruda Morica konalo piate stretnutie Stupavských vĺčat pod vedením zoológa Mgr. Juraja Čačaného na tému Čo ukrýva more. celý text

ostatné | 2. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

UŽ DNES ZAČÍNAME – CVIČÍME V MALOM PARKU

Prvý tréning začíname v pondelok 2. júla 2018
Trvanie tréningu: 60 minút
Kde: Malý Park, lúka pred skleníkom
Tréningy budú prebiehať počas mesiacov júl a august.
celý text

ostatné | 2. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

MODELY LODÍ V PARKU 

7. júla. 2018 od 10.00 do 14.00 hod.

V Kaštieľskom parku sa opäť stretnú modelári so svojimi dielami lodných modelov. celý text

ostatné | 2. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 2017/2018

Už je tu posledný školský deň a s ním aj záver školského roka. Dnes ráno sa na školskom dvore ZŠ kpt. Jána Nálepku zišli žiaci a pedagógovia, aby sa spoločne rozlúčili so školským rokom 2017/2018. celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

CVIČÍME V MALOM PARKU

Prvý tréning začíname v pondelok 2. júla 2018
Trvanie tréningu: 60 minút
Kde: Malý Park, lúka pred skleníkom
Tréningy budú prebiehať počas mesiacov júl a august. celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
o

ODVOZ TRIEDENÉHO ODPADU OD RD Z I. OBVODU

Odvoz sa uskutoční dňa 04.07.2018 celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor: Róbert Bubnič
#

OBMEDZENIE CYKLISTOV A CHODCOV NA ZEMANSKEJ ULICI

V dňoch 29. 6. – 1. 7. 2018 bude z dôvodu uskutočňovania stavebných prác uzavretá pre motorovú, cyklistickú aj pešiu dopravu Zemanská ulica. Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby na cyklistický a peší priechod využili Mlynskú ulicu. Za porozumenie a trpezlivosť všetkým v mene stavebníka ďakujeme. celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

DOPRAVNÉ OBMEDZENIE

Dňa 1. 7. 2018 začne rekonštrukcia plynovodov na uliciach Mlynská, Zemanská, Agátová, Cementárska, Továrenská, Lipová, Kúpeľná, Budovateľská, Dlhá. celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

UŽ ZAJTRA – SPOLOČENSKÁ STUPAVA

30. júna 2018 od 9.00 hod.

Poslednú júnovú sobotu sa bude v Mestskej knižnici Ruda Morica konať ďalšie podujatie Spoločenská Stupava – stretnutie nadšencov spoločenských hier. celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

KRÁĽ DETSKÝCH ČITATEĽOV STUPAVY 2018

V nedeľu 10. júna 2018 o 17:00 hod. sa v Mestskej knižnici Ruda Morica uskutočnilo vyvrcholenie žiackej súťaže organizovanej Mestskou knižnicou s názvom Kráľ detských čitateľov Stupavy. celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Hudobný koncert ZUŠ Stupava

V sobotu 9. júna 2018 o 14:00 hod. sa v Mestskej knižnici Ruda Morica uskutočnil Hudobný koncert žiakov Základnej umeleckej školy v Stupave. celý text

ostatné | 28. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

REKONŠTRUKCIA MOSTÍKA MUNKÁČ

V pondelok 2. júla 2018, budú v Kaštieľskom parku v Stupave na mostíku pre peších, nazývanom Munkáč pracovníci Verejnoprospešných služieb Stupava vykonávať rekonštrukciu. celý text

ostatné | 28. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

ZABRANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA Z DÔVODU NATÁČANIA TV SERIÁLU

V pondelok 2. júla 2018 v čase medzi 21.00 – 22.30 hod., na Zdravotníckej ulici č. 4 v Stupave bude prebiehať natáčanie TV seriálu „Sestričky“. celý text

ostatné | 28. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

OCENENIE ÚSPEŠNÝCH ŽIAKOV

Primátor mesta Stupava Roman Maroš pozval v utorok 26. 6. 2018 na mestský úrad 33 najúspešnejších žiakov základnej a umeleckej školy v Stupave. Na slávnostnom stretnutí sa im poďakoval za skvelé výsledky a reprezentáciu nášho mesta. Poprial im oddych počas prázdnin, veľa ďalších školských a osobných úspechov. celý text

ostatné | 28. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

BVS INFORMUJE O NEOPRÁVNENÝCH ODBEROCH VODY

V zmysle oznámenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (ďalej len BVS) si dovoľujeme informovať všetkých odberateľov vody, v pôsobnosti BVS, že v zmysle ustanovenia § 25 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon"), je odber vody s použitím požiarneho obtoku na iné účely ako požiarne klasifikovaný ako neoprávnený, a preto ten, kto neoprávnene odoberá vodu z verejného vodovodu v rozpore s týmto ustanovením zákona, je povinný nahradiť spôsobenú škodu prevádzkovateľovi verejného vodovodu. celý text

ostatné | 27. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

CVIČÍME V MALOM PARKU

Prvý tréning začíname v pondelok 2. júla 2018
Trvanie tréningu: 60 minút
Kde: Malý Park, lúka pred skleníkom
Tréningy budú prebiehať počas mesiacov júl a august.
celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

UZÁVERA ULICE MARIÁNSKA Z DÔVODU KONANIA PROTESTNÉHO POCHODU

V utorok 26. 6. 2018 v čase od 14.30 do 16.00 hod. sa bude konať zhromaždenie – protestný pochod, ktorý povedie z východiskového miesta Námestie svätej Trojice, Stupava po Mariánskej ulici po miesto ukončenia protestného pochodu, ktorým je sídlo spoločnosti Mining Gold s.r.o., Mariánska 32/A, Stupava. celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

PESTRÝ VIETNAM

26. 6. 2018 o 18.15 hod. 

Pozývame Vás na ďalšie pokračovanie cyklu Cestovateľské inšpirácie. V utorok 26. júna 2018 so začiatkom o 18.15 hod., nás náš hosť Marek Nehyba zavedie do ázijskej krajiny Vietnam. celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN V KNIŽNICI POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

V priebehu letných školských prázdnin bude Mestská knižnica Ruda Morica od 30. 7. do 12. 8. 2018 pre čitateľov zatvorená. V utorok 14. 8. 2018 bude knižnica pre čitateľov opäť otvorená. Mierne skrátené budú aj otváracie hodiny, v júli a v auguste. celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

MALOKARPATSKÝ EXPERS ODŠTARTOVAL SVOJU DRUHÚ SEZÓNU

Bratislavský samosprávny kraj spoločne s autobusovým dopravcom Slovak Lines aj tento rok spúšťajú projekt jedinečného autobusového spojenia „Malokarpatský expres“ - turistickým autobusom do Malých Karpát a k Neziderskému jazeru. Jeho sezóna sa začala v sobotu 16. júna.  celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

RYBÁRSKA ZÁBAVA – sobota 30. jún 2018

Na čerstvé pečené ryby, vínko, pivko a dobrú zábavu s hudobnou skupinou Bukado sa môžete tešiť v sobotu 30. júna na Rybárskej zábave v Máste. Podujatie organizujú stupavskí rybári, Mástsky potravinový spolok a mesto Stupava vo dvore bývalého obecného domu v Máste na Hviezdoslavovej ulici. Začiatok je o 17.00 hodine, vstup voľný. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

SPOLOČENSKÁ STUPAVA

30. júna 2018 od 9.00 hod.

Poslednú júnavú sobotu sa bude v Mestskej knižnici Ruda Morica konať ďalšie podujatie Spoločenská Stupava – stretnutie nadšencov spoločenských hier. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

ZASTUPOVANIE MUDr. EMÍLIE ERDÉLYIOVEJ

Z dôvodu čerpania dovolenky v termínoch vo štvrtok 22. 6. 2018,  od 16. 7. do 27. 7. 2018 a od 13. 8. do 17. 8. 2018 nebude ordinovať MUDr. Emília Erdélyiová. Zastupujúcimi lekármi sú MUDr. Marián Jánoš, MUDr. Miloš Magala. celý text

ostatné | 21. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY STUPAVA ČISTILI MESTO A CYKLOTRASU

Zamestnanci stupavských Verejnoprospešných služieb počas mesiaca jún čistili a zarovnávali terén cyklotrasy, prebehlo ručné kosenie trasy cyklochodníka. Údržba pokračovala cez čistenie a kosenie centra mesta, čistenie krajníc ulíc Hlavná a Hviezdoslavova. celý text

ostatné | 21. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
PESTRÝ VIETNAM 1

PESTRÝ VIETNAM

26. 6. 2018 o 18.15 hod. 

Pozývame Vás na ďalšie pokračovanie cyklu Cestovateľské inšpirácie. V utorok 26. júna 2018 so začiatkom o 18.15 hod., nás náš hosť Marek Nehyba zavedie do ázijskej krajiny Vietnam. V tejto krajine v roku 2016 strávil tri týždne spolu s priateľkou. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

KOMORNÝ KONCERT V KNIŽNICI

24. 6. 2018 o 17.00 hod. 

Pozývame vás na koncert Komorný koncert v knižnici v podaní Vladeny Fabianovej (hoboj) a Vladimíra Ondrejčáka (gitara) v nedeľu 24. júna 2018 o 17.00 hod., do Mestskej knižnice Ruda Morica v Stupave.  celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN V KNIŽNICI POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

V priebehu letných školských prázdnin bude Mestská knižnica Ruda Morica od 30. 7. do 12. 8. 2018 pre čitateľov zatvorená. V utorok 14. 8. 2018 bude knižnica pre čitateľov opäť otvorená. Mierne skrátené budú aj otváracie hodiny, v júli a v auguste.

celý text

ostatné | 19. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

KOMORNÝ KONCERT V KNIŽNICI

24. 6. 2018 o 17.00 hod. 

Pozývame vás na koncert Komorný koncert v knižnici v podaní Vladeny Fabianovej (hoboj) a Vladimíra Ondrejčáka (gitara) v nedeľu 24. júna 2018 o 17.00 hod., do Mestskej knižnice Ruda Morica v Stupave.  celý text

ostatné | 15. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

BSK VYČLENIL 250-TISÍC EUR NA MALÉ KOMUNITNÉ PROJEKTY

Bratislavský samosprávny kraj umožnil svojim obyvateľom participovať na rozhodovaní o verejnom živote. Formou spolurozhodovania o efektívnom využití časti finančných prostriedkov prostredníctvom poskytovania dotácií z PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU môžu podporiť malé komunitné projekty. celý text

ostatné | 15. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

SLOVAK OPEN HANDBALL U12, U10 A U8 2018 V STUPAVE A MALACKÁCH!

Rok ubehol ako voda a Stupava mohla opäť privítať najšpičkovejšie tímy Slovenska v kategóriách U12, U10 a U8 mix na otvorených majstrovstvách Slovenka v hádzanej a minihádzanej. celý text

ostatné | 15. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI Z MŠ MARCHEGGSKÁ

Hudba, detský spev predškolákov z MŠ Marcheggská v Stupave v stredu 13. 6. 2018 v dopoludňajších hodinách pútal pozornosť okoloidúcich po Marcheggskej a Hlavnej ulici. celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

PRÁZDNINOVÝ VIDEOTÁBOR PRE VŠETKÝCH NADŠENCOV VIDEA A YOUTUBU

Mesto Stupava v spolupráci s OZ Pour Art otvárajú prázdninový VIDEOTÁBOR (pre deti od 10 rokov), kde vám s profesionálnym lektorom pomôžeme natočiť vlastné video. Videá budú odprezentované na podujatí Dni zelá 2018, na mestských sociálnych sieťach a web stránkach. Najlepšie výtvory odmeníme vecnými cenami. celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

DOPRAVNÉ IHRISKO STUPAVA MÔŽU VYUŽÍVAŤ I KOMERČNÍ ZÁUJEMCOVIA

Detské dopravné ihrisko môžu využívať i komerční záujemcovia v časoch vyhradených pre širokú verejnosť. Ihrisko môžu navštíviť najmä rodičia s deťmi, ktorí majú záujem o bezpečné prostredie pre získavanie prvých skúseností svojich ratolestí na dopravných prostriedkoch. celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

MAPOVANIE KULTÚRNEHO A HISTORICKÉHO DEDIČSTVA

V piatok 8. júna 2018 dopoludnia sa v Mestskej knižnici Ruda Morica v rámci výstavy ilustrácii MAPOVANIE KULTÚRNEHO A HISTORICKÉHO DEDIČSTVA uskutočnili dve sprievodné besedy s vydavateľkou a autorkou projektu Slovensko – krajina plná tajomstiev Lenkou Šingovskou. celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

STUPAVSKÉ VĹČATÁ – ČO UKRÝVA LES (2. časť)

Vo štvrtok 7. júna 2018 sa Stupavské vĺčatá so zoológom Jurajom Čačaným vybrali do Kaštieľskeho parku, aby nemali prírodu len teoreticky, ale aj prakticky. celý text

ostatné | 13. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

COUNTRYOHEŇ – HASIČKÝ JUNIÁLES 2018

Už túto sobotu 16. júna 2018 od 14.00 hod.
Prídite sa zabaviť v sobotu 16. júna do Malého parku v Stupave na Hasičský juniáles a zároveň podporíte tých, ktorí sa starajú o požiarnu bezpečnosť v našom meste. celý text

ostatné | 12. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

SLÁVNOSTNÉ PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV KNIŽNICE

V stredu a vo štvrtok (6. – 7. júna 2018) navštívila Mestskú knižnicu Ruda Morica „knihovnícka kráľovská rodina“. Pán kráľ a pani kráľovná boli pozvaní knihovníčkami na služobnú cestu do našej knižnice. Ich úlohou bolo uviesť do tajov knižničného sveta a pasovať prváčikov Základnej školy kpt. J. Nálepku za oficiálnych čitateľov. celý text

ostatné | 12. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

ZBIERKA VRCHNÁKOV PRE SABÍNKU

V mene celej mojej rodiny sa chcem poďakovať za vyzbierané vrchnáčiky, ktoré sme minulý týzdeň odviezli z technického dvora mesta Stupava. Bolo ich cca 650 kg a poslúžia Sabínke na jej liečbu v Adeli medical centre.

Ďakujeme s pozdravom rodina Fajnorová.
www.sabinka.sk celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

ROBO OPATOVSKÝ – UNPLUGGED

Občianske združenie Pour Art a mesto Stupava Vás srdečne pozývajú na koncert Roba Opatovského UNPLUGGED do stupavskej synagógy, ktorý sa uskutočnní v sobotu 23. júna 2018 o 20.00 hod. celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Letná charitatívna burza

Kedy:  v sobotu 16. júna 2018
Miesto:  Kultúrny dom – Výstavná sieň, vchod z trhoviska
Čas:  od 8.00 do 11.30 hod. celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

HUDOBNÝ KONCERT ZUŠ STUPAVA UŽ ZAJTRA

Pozývame vás do Mestskej knižnice Ruda Morica v Stupave na hudobný koncert ZUŠ Stupava, ktorý sa uskutoční v sobotu 9. júna 2018 o 14.00 hod.

Viac informácií na:
www.zusstupava.sk

Mestská knižnica Ruda Morica,
Hlavná 90/A, 900 31 Stupava, tel: 02/659 34 818
celý text

ostatné | 8. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

STUPAVSKÉ VĹČATÁ – ČO UKRÝVA LES

Vo štvrtok 31. 5. 2018 pokračoval prírodovedný krúžok pod vedením zoológa Juraja Čačaného. Počas tretieho stretnutia deti mali možnosť pracovať s mikroskopmi a hľadať chrobáčiky a iné malé zvieratká z hrabanky z lesa, ktoré doniesol Juraj. Na záver krúžku sa deti „zahrali „ s malým veľhadom kráľovským. celý text

ostatné | 7. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

UŽ ZAJTRA – MAPOVANIE KULTÚRNEHO A HISTORICKÉHO DEDIČSTVA

Pozývame vás v piatok 8. júna 2018 o 9.00 hod. do Mestskej knižnice Ruda Morica v Stupave, na besedu s vydavateľkou a autorkou projektu Slovensko krajina plná tajomstiev Lenkou Šingovskou. Beseda bude spestrená výstavou ilustrácií od Zuzany Fuskovej. Vstup voľný. celý text

ostatné | 7. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

PRÁZDNINOVÝ VIDEOTÁBOR PRE VŠETKÝCH NADŠENCOV VIDEA A YOUTUBU

Mesto Stupava v spolupráci s OZ Pour Art otvárajú prázdninový VIDEOTÁBOR (pre deti od 10 rokov), kde vám s profesionálnym lektorom pomôžeme natočiť vlastné video. Videá budú odprezentované na podujatí Dni zelá 2018, na mestských sociálnych sieťach a web stránkach. Najlepšie výtvory odmeníme vecnými cenami. celý text

ostatné | 7. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Pobožnosť

NEDEĽNÁ POBOŽNOSŤ - KU CTI Sv. URBANA

Dňa 10.06.2018 o 16.00 hod. sa uskutoční Pobožnosť ku cti Sv. Urbana pri jeho kaplnke v Máste. celý text

ostatné | 6. 6. 2018 | Autor: Róbert Bubnič
#

UMELECKÝ DENNÝ TÁBOR ZUŠ STUPAVA

Občianske združenie pri ZUŠ v Stupave  pozýva na deti na Umelecký denný tábor v ZUŠ-ke.

Určený pre deti od 6 do 15 rokov.
Denný program: od 8.00 do 17.00 hod.
Kde: ZUŠ Stupava, Cintorínska 2.
celý text

ostatné | 5. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Letná charitatívna burza

Kedy:  v sobotu 16. júna 2018
Miesto:  Kultúrny dom – Výstavná sieň, vchod z trhoviska
Čas:  od 8.00 do 11.30 hod. celý text

ostatné | 5. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

NÁUČNÉ PREDNÁŠKY

V Mestskej knižnici Ruda Morica sa v poslednú májovú stredu už po druhý raz od rána uskutočňovali „Náučné prednášky“.  celý text

ostatné | 4. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

COUNTRYOHEŇ – HASIČKÝ JUNIÁLES 2018

16. JÚN 2018 OD 14.00 hod.
Prídite sa zabaviť v sobotu 16. júna do Malého parku v Stupave na Hasičský juniáles a zároveň podporíte tých, ktorí sa starajú o požiarnu bezpečnosť v našom meste. celý text

ostatné | 4. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

PRESSBURGER KLEZMER BAND

DEDIČSTVO/ HERITAGE

Stupava-synagóga
28. 6. 2018 o 18.30 hod.
Lístky: 8 € (predpredaj)/ 10 € (namieste)
www.ticketportal.sk celý text

ostatné | 4. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

KRAJINA PLNÁ TAJOMSTIEV

Pozývame vás do Mestskej knižnice Ruda Morica v Stupave na výstavu ilustrácií Zuzany Fuskovej s názvom Slovensko krajina plná tajomstiev. Výstava bude prebiehať od 5. 6. 2018 do 30. 6. 2018. Vstup voľný. celý text

ostatné | 4. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

NOVÉ DOPRAVNÉ IHRISKO V STUPAVE UVEDENÉ DO ŽIVOTA

V stredu 30. 5. 2018 sa konalo slávnostné otvorenie verejného detského dopravného ihriska v Stupave, za realizáciu ktorého ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia. celý text

ostatné | 31. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

REKONŠTRUKCIA PARKOVISKA PRI ZDRAVOTNOM STREDISKU

Vo štvrtok 31. 5. 2018 sa začali stavebné práce na rekonštrukcii parkoviska pri zdravotnom stredisku na Zdravotníckej ulici, ktoré potrvajú zhruba jeden mesiac. Prosíme o zvýšenie pozornosti pri pohybe v tejto lokalite ako aj o strpenie dočasného zhoršenia okolitých podmienok. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť. celý text

ostatné | 31. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

OBMEDZENIE DOPRAVY NA HLAVNEJ ULICI POČAS PROCESIE „BOŽIE TELO“

V nedeľu 3. júna 2018 v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod. bude pre verejnú dopravu uzavretá časť ulice Hlavná, a to od križovatky s ulicou Marcheggská po križovatku ulíc Školská - Zdravotnícka. celý text

ostatné | 31. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

STUPAVSKÁ PROCESIA NA SVIATOK BOŽIEHO TELA

Procesia Božieho tela sa bude konať v nedeľu 3. 6. 2018. celý text

ostatné | 29. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Ponuka práce

Verejnoprospešné služby Stupava hľadájú zamestnancov 
na pracovné pozície:

Robotník údržby
Elektrikár
Vodič
celý text

ostatné | 25. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Profesor Juraj Stern navštívil Stupavu

V stredu 23. 5. 2018 sa konal v Základnej škole kpt. J. Nálepku workshop s pánom profesorom Jurajom Sternom... celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

PLAYMINIHANDBALL 2018

Ako to už v máji býva, tak sa pravidelne do Stupavy sťahujú desiatky klubov zo Slovenska, Čiech a tento rok i premiérovo klub z Chorvátska. Pretože práve tento tretí májový víkend patril v Stupave Playminihandballu 2018. Jednalo sa už o jedenásty ročník a môžeme tak jedným dychom dodať, že klub HC Tatran Stupava zorganizoval najväčší minihádzanársky turnaj v strednej Európe! celý text

ostatné | 22. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

SPOLOČENSKÁ STUPAVA

26. máj 2018 od 9.00 hod. celý text

ostatné | 22. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

NAŠI ŽIACI SÚ VICEMAJSTRI SR

V stredu 

16. mája 2018 naši žiaci ZŠ Stupava cestovali do Diakovej pri Martine na majstrovstvá Slovenska chlapcov v celoslovenskej súťaže škôl a klubov. celý text

ostatné | 21. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

DEŇ MATIEK SME OSLÁVILI KREATÍVNE

V piatok 11. mája 2018 si mesto Stupava pripravilo v spolupráci s Mestkou knižnicou Ruda Morica podujatie pre žiakov tretieho ročníka ZŠ – kvíz s otázkami, ako poznajú svoju mamu. celý text

ostatné | 17. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
Siréna

Mimoriadné preskúšanie výstražných sirén

Dňa 18.05.2018 o 12,00 hod. sa uskutoční mimoriadne preskúšanie sirén v meste Stupava. celý text

ostatné | 17. 5. 2018 | Autor: Róbert Bubnič
Gaštan

Vykonanie každoročnej ochrany pagaštana konského

Aj tento rok bude vykonaný postrek pagaštana konského proti škodcovi na území mesta Stupava v dňoch 17. - 18. mája 2018 celý text

ostatné | 16. 5. 2018 | Autor: Róbert Bubnič
#

DEŇ MATIEK

Milé mamičky a detičky,
srdečne vás pozývame v sobotu 12. mája 2018 od 9.00 do 12.00 hod., do Mestskej knižnice Ruda Morica v Stupave. Pri príležitosti Dňa matiek budú v záhrade knižnice pre šikovné detičky pripravené pracovné pomôcky na výrobu originálnych kartičiek pre mamičky.
celý text

ostatné | 9. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

STRATY A NÁLEZY

Našli sa dva zväzky kľúčov. Prvé sú od motorového vozidla Volkswagen a druhé od motorového vozidla Škoda. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na Mestskej polícii v Stupave. 

Viac informácií na telefónnom čísle: 02/6593 4100 
alebo prostredníctvom e-mailu: msp@stupava.sk. celý text

ostatné | 9. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

STUPAVA OTVÁRA PUTOVNÚ VÝSTAVU „Pamäť národov: Áno / Nie“ 

Dnes si pripomeníname Deň víťazstva nad fašizmom. Dátum 8. máj sa vzťahuje na výročie kapitulácie nacistického Nemecka, ktorá vstúpila do platnosti 8. mája 1945. V niektorých štátoch sa tento deň označuje aj ako Deň víťazstva v Európe… celý text

ostatné | 8. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

ZASTUPOVANIE MEDASTAR

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast Medastar, s.r.o. oznamuje, že v dňoch od 1. 5. do 11. 5. 2018 nebude ordinovať vo všetkých ambulanciách. celý text

ostatné | 2. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

STUPAVA POHĽADOM NÁVŠTEVNÍKA

Pozrite si náučné video o našom meste, ktoré nám poslal návštevník Stupavy.  celý text

ostatné | 1. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DODÁVKY PLYNU

Spoločnosť SPP oznamuje, že z dôvodu výmeny chybných tvaroviek na potrubí plynovodu bude v dňoch 11.5. a 9.6. 2018 prerušená dodávka zemného plynu na uliciach Lipová a Marcheggská. celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

LETNÁ ČITÁREŇ V KNIŽNICI ZNOVU OTVORENÁ

Čitatelia sa môžu znovz tešiť na čítanie kníh a časopisov v letnej čitárni. Okrem príjemnej záhrady si môžu odpočinúť na nových lehátkach. Okrem noviniek nájdete v knižnici nové knihy od vydavateľstva TRIO Publishing celý text

ostatné | 25. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

STANOVISKO BVS K NEDOSTATKU VODY V STUPAVE

V nedeľu, 22. apríla 2018, niektoré časti mesta Stupava pocítili nedostatok vody v systéme verejného vodovodu, ktorý prevádzkuje Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Uvedená situácia vznikla súhrou viacerých okolností. celý text

ostatné | 24. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

SITUÁCIA OHĽADOM VÍKENDOVÉHO NEDOSTATKU PITNEJ VODY

V nedeľu určité lokality nášho mesta pociťovali nedostatok pitnej vody. Primátor mesta sa dnes zúčastnil rokovania na Bratislavskej vodárenskej spoločnosti ohľadom vyhodnotenia situácie ako aj návrhu riešenia do budúcna.   celý text

ostatné | 23. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

BRIGÁDY V STUPAVE PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA ZEME

Mesto Stupava vás oslovuje s výzvou zapojiť sa do brigád pri príležitosti Dňa Zeme a vyčistiť ktorúkoľvek časť Stupavy. Každý z nás chce žiť v čistom prostredí. Ďakujeme za aktívnu účasť, ktorou každý dobrovoľník prispeje ku skrášleniu svojho okolia a skvalitneniu životného prostredia.  celý text

ostatné | 20. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
STUPAVSKÉ VĹČATÁ 1

STUPAVSKÉ VĹČATÁ

Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave opäť otvára prírodovedný krúžok pre deti od 8 do 12 rokov. Začíname 3. mája 2018 o 18.00 hod. Krúžok trvá 60 minút a počet detí v skupine je maximálne pätnásť. celý text

ostatné | 20. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

MLÁĎATÁ NIE SÚ OPUSTENÉ

V jarnom období pri prechádzkach prírodou môžete náhodne nájsť mláďatá vtákov a cicavcov. celý text

ostatné | 16. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

DIAGNOSTIKA STAVU PODLOŽIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ NA UL. MARCHEGGSKA, ZÁHRADNÁ, AGÁTOVÁ A CEMENTÁRENSKÁ

V týždni od 23. 4. do 27. 4. v náväznosti na počasie sa na uliciach Marcheggska, Záhradná, Agátová a Cementárenská bude vykonávať diagnostický prieskum stavu podložia miestnych komunikácií, ktorého výsledky budú potrebné pri návrhu rekonštrukcie týchto komunikácií. celý text

ostatné | 16. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Ponuka práce – upratovačka

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave prijme upratovačku na zastupovanie počas dlhodobej PN s nástupom ihneď. Platové podmienky: minimálna mzda.

Viac informácií na tel.:, 0910 741 012, 0904 741 012, 02 / 6593 4437,
e-mail: skola.sekretariat@gmail.com
celý text

ostatné | 13. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
Opatrovateľka

Mesto Stupava hľadá zamestnancov na pracovnú pozíciu – Opatrovateľka

Kvalifikačné predpoklady uchádzača:
– stredoškolské vzdelanie
– zdravotné vzdelanie alebo opatrovateľský kurz výhodou
– samostatnosť
– manuálna zručnosť celý text

ostatné | 9. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
STUPAVSKÉ TRHY 2018 1

STUPAVSKÉ TRHY 2018

Už je to tu :) 19. mája 2018 sa konajú už štvrté Stupavské trhy. Opäť v čarovnom stupavskom parku s programom, ktorý čoskoro zverejníme. Chcete byť súčasťou skvelej akcie?
Tak neváhajte a prihláste sa na: https://goo.gl/forms/f1MLMtEEBrbuB0kl2
Prihlasovanie je spustené od 6. 4. do 30. 4. 2018.
celý text

ostatné | 9. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

AGNEŠA VAVRINOVÁ ZÍSKALA V TALIANSKU CENU ODBORNEJ POROTY

V nedeľu 25. marca 2018 sa konalo vyhodnotenie medzinárodnej súťaže výtvarníkov Premio Ligures v talianskom meste Lerici Liguria, za účasti 120 výtvarníkov z celého sveta, pod záštitou Veľvyslanectva SR v Ríme. celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Pomáhame našim spoluobčanom

Mestská polícia Stupava zorganizovala kurz sebaobrany pre dievčatá, chlapcov, ženy aj mužov, ktorý sa pod názvom „Dokážem sa brániť“, ktorý sa konal v termíne 26. 2. – 29. 3. 2018 v úpolovej telocvični v ZŠ v Stupave. celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

STUPAVČANIA SI UCTILI PAMIATKU OSLOBODENIA MESTA

Dnes 4. apríla 2018 si uctili predstavitelia mesta Stupava, zástupcovia miestnych organizácií a žiaci Základnej školy kpt. J. Nálepku, 73. výročie oslobodenia mesta Červenou armádou. celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

PONUKA VÝKOPOVEJ ZEMINY

Ako sme vás prednedávnom prostredníctvom našej web stránky a FB stránky informovali, od 15. marca sa začali stavebné a výkopové práce vo vybraných lokalitách mesta v súvislosti s rekonštrukciou plynovodov. celý text

ostatné | 3. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Voľné pracovné pozície – Mesto Stupava

Mesto Stupava a MKIC Stupava hľadá zamestnancov na pracovné pozície:

– Referent územného plánovania a dopravy
– Kultúrny referent
– Redaktor a referent pre PR a komunikáciu s verejnosťou
– Oddelenie údržby majetku mesta – upratovačka celý text

ostatné | 30. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Veľká Noc v bratislavskom regióne

Už v piatok sa začína Veľká noc, najvýznamnejší kresťanský sviatok roka, ktorá so sebou okrem štyroch dní voľna prinesie aj množstvo zvyklostí, jarné lúče a kopec podujatí. celý text

ostatné | 29. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

NAUČME SA TRIEDIŤ ODPAD SPRÁVNE A ZODPOVEDNE

Správne vytriedené zložky komunálnych odpadov je možné ďalej využívať a zhodnocovať. Z odpadu sa tak stávajú druhotné suroviny, ktoré sa recykláciou opäť spracujú na výrobky. Prispejme aj my k ochrane životného prostredia a naučme sa správne separovať. celý text

ostatné | 29. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Krásne prežitie veľkonočných sviatkov

KRÁSNE PREŽITIE VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV
Želáme Vám veľa smiechu, na Veľkú noc len potechu.
V pondelok veľký zhon, kupačov plný dom,
ženám vody z potoka, budú svieže do roka.
Korbáč, vodu, kraslíc moc, nech prinesie Veľká noc.
Zdravie, šťastie, úsmev v tvári, želáme Vám k sviatkom jari. celý text

ostatné | 29. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

1. ročník detskej MTB cyklo cross-country Záhoria

Prvý ročník cross-country horských bicyklov na okruhoch XCO, kde sa na rozličných terénoch preverí fyzická zdatnosť pretekárov. Preteky sú organizované pre žiakov dedín z Dolného Záhoria. celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Výzvy MAS Dolné Záhorie budú smerovať k podpore poľnohospodárskych činností a miestneho rozvoja

Ing. Miroslav Košík, PhD., zástupca občianskeho sektora MAS Dolné Záhorie
Vidiecke sídla Dolného Záhoria majú špecifické potreby a čelia rozmanitým výzvam. Dôvodom spracovania stratégie CLLD bolo spojiť skúsenosti, prostriedky a ľudské zdroje mikroregiónu na posilnenie vzájomnej koordinácie, partnerstva a spolupráce pri riešení aktuálnych problémov. celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá
z 38
posledná